M.B. 15-9-2011 tot vaststelling voor het jaar 2011 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in art. 7, ยง 3, van het K.B. 20-6-2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 28-9-2011


  Ministerieel besluit van 15 september 2011 tot vaststelling voor het jaar 2011 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, par. 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Table des Matières du document