K.B. 6-6-2013 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2013

Résumé: Papierversie: pagina UB/2149

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 21-6-2013


  Koninklijk besluit van 6 juni 2013 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2013

Table des Matières du document