K.B. 16-9-2013: betaling vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2000 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor zover betrekking op werknemers tewerkgesteld in sector thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis, voor kalenderjaar 2013

Résumé: Numac tekst: 2013022489

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 4-10-2013 - Wijzigende numac: 2013022488


  Koninklijk besluit van 16 september 2013 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2013

Table des Matières du document