Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 2-4-2010

Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 30-5-2022 - ed. 1

Numac: 2022032171


  Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Table des Matières du document

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen
Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Afdeling 2. - Definities en toepassingsgebied
HOOFDSTUK 2. - Voorwaarden voor de vergoeding door het Fonds
HOOFDSTUK 3. - De opdrachten van het Fonds voor de Medische Ongevallen
HOOFDSTUK 4. - Procedure
Afdeling 1. - De aanvraag
Afdeling 2. - Behandeling van de aanvraag
Afdeling 3. - Advies van het Fonds
Afdeling 4. - Voorstel van het Fonds
Afdeling 5. - Voorstel van de verzekeraar voor de zorgverlener
HOOFDSTUK 5. - Opheffings- en wijzigingsbepalingen
HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding