K.B. 24-2-2016: vaststelling voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2015 en aanpassing basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in K.B. 6-3-2017: tot instelling regeling sociale voordelen voor sommige geneesheren

Résumé: Numac tekst: 2016022101

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 26-9-2016 - ed. 2 - Wijzigende numac: 2016022351


  Koninklijk besluit van 24 februari 2016 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2015 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Table des Matières du document