K.B. 26-5-2016 tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet 14-7-1994

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 31-5-2016

Tekst gewijzigd door B.S. 28-12-2021 - Wijzigende numac: 2021034268 & 2021034270


  Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN
TITEL II - PLAATS VAN VERSTREKKING
HOOFDSTUK I - MEDISCHE DIENSTEN EN MEDISCH-TECHNISCHE DIENSTEN
Afdeling I - Transplantatiecentrum
Afdeling II - Dienst voor medische beeldvorming
Onderafdeling I - Transversale axiale tomograaf (scanner)
Onderafdeling II - Magnetische resonantie tomograaf (NMR)
Afdeling III - Dienst radiotherapie
Afdeling IV - Dienst nucleaire geneeskunde met PET-scanner
Afdeling V - Centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie
Afdeling VI - Centra voor menselijke erfelijkheid
Afdeling VII - Brandwondencentrum
HOOFDSTUK II - ZORGPROGRAMMA'S
Afdeling I - reproductieve geneeskunde
Afdeling II - Cardiale pathologie
Onderafdeling I - Zorgprogramma B
Onderafdeling II - Zorgprogramma E
Onderafdeling III - Zorgprogramma T
Onderafdeling IV - Zorgprogramma C
Afdeling III - Oncologie
HOOFDSTUK III - ZIEKENHUIS AFDELINGEN
HOOFDSTUK IV - ZIEKENHUIS FUNCTIES
Afdeling I - Spoedgevallenzorg
Onderafdeling I - Eerste opvang van spoedgevallen en Gespecialiseerde spoedgevallenzorg
Onderafdeling II - Mobiele urgentiegroep (MUG)
Afdeling II - Intensieve zorg
TITEL III - ZWAAR MADISCH APPARAAT
TITEL IV - SLOTBEPALINGEN