K.B. 19-2-2016: vaststelling te storten jaarlijkse bijdrage voor 2015, voorzien bij K.B. 17-8-2007: tot instelling regeling sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Résumé: Numac tekst: 2016022043

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-2-2016 - Wijzigende numac: 2016022043

Dit artikel wordt geciteert in het artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30-11-2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18-5-2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7-12-2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten- B.S. 31-12 - ed. 1


  Koninklijk besluit van 19 februari 2016tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2015, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Table des Matières du document