K.B. 28-1-2018: toekenning van dotatie aan Federaal Kenniscentraum voor gezondheidszorg voor 2018

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 13-2-2018


  Koninklijk besluit van 28 januari 2018 houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2018

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.