Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie orthopedisten - ziekenfondsen

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 12-3-2018


  Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie orthopedisten - ziekenfondsen

Table des Matières du document

Bijeenroeping
Zetel
Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.  
Agenda
Stemmingen
Secretariaat en notulen
Raadpleging per e-mail