K.B. 23-2-2018: goedkeuring huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie opticiens - ziekenfondsen

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 12-3-2018


  Koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie opticiens-ziekenfondsen

Table des Matières du document