Verord. 19-3-2018: uitvoering art. 9bis en 22, 11°, van de gecoördineerd wet 14-7-1994

Résumé: Tekst ingevoegd door: B.S. 11-4-2018
Numac: 2018011671

Note: Tekst opgeheven door: Regl. 10-7-2023 - B.S. 23-8-2023 - NUMAC: 2023043861


  Verordening van 19 maart 2018 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document