K.B. 7-4-2019: uitvoering van art. 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Résumé: NUMAC: 2019040627

Note: Test ingevoegd door B.S. 26-4-2019


  Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco√∂rdineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- DEFINITIES
HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSGEBIED
Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.  
HOOFDSTUK III.- NOTIFICATIE
Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.   Art. 9.   Art. 10.  
HOOFDSTUK IV.- OPHEFFING- EN OVERGANGSBEPALINGEN
HOOFDSTUK V.- SLOTBEPALINGEN