K.B. 23-3-2019: invoering toekenningsvoorwaarden uitkering voor pleegouderverlof t.g.v. zelfstandigen

Résumé: Numac tekst: 2019201591

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 6-6-2019 - Wijzigende numac: 2019202670


  Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.   Art. 9.   Art. 10.