K.B. 12-7-2019: bedrag administratiekosten van RIZIV bestemd voor financiering Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg in 2019

Résumé: Numac tekst: 2019013858 - blz: 76837

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 7-8-2019 - Numac wijzigende tekst: 20193858 - blz: 76837


  Koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019

Table des Matières du document


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01/01/2019