K.B. 11-6-2019: vaststelling verdelingswijze administratiekosten onder landsbonden

Résumé: Numac tekst: 2019202799 - blz: 62521

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 17-6-2019 - Numac wijzigende tekst: 2019202799 - blz: 62521


  Koninklijk besluit van 11 juni 2019 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.