K.B. 26-10-2019: wachthonoraria en beschikgaarheidshonoraria betaalt aan apothekers-titularissen van apotheek open voor publiek die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten

Résumé: Numac tekst: 2019015110 - p. 103225

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 31-10-2019 - Wijzigende numac: 2019015110 - p. 103225


  Koninklijk besluit van 26 oktober 2019 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wachthonoraria en beschikbaarheidshonoraria betaalt aan de apothekers-titularissen van een apotheek open voor het publiek die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- INLEIDENDE BEPALINGEN
HOOFDSTUK II.- WACHTHONORARIA
Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.   Art. 8.  
HOOFDSTUK III.- BESCHIBAARHEIDSHONORARIA
HOOFDSTUK IV.- SLOTBEPALINGEN