K.B. nr. 21 van 14-5-2020: tijdelijke aanpassingen vergoedingsvoorwaarden en administratie regels van COVID-19 pandemie

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 20-05-2020 - Numac: 2020041340

Laatste wijziging van deze tekst: B.S. 27-9-2023
Gewijzigde numac: 2023045661  Koninklijk besluit nr. 21 van 14 mei 2020 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie

Table des Matières du document

Afdeling I.- Aanpassing vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen
Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.  
Afdeling II.- Gebruik van de RID-code van het elektronisch voorschrift
Afdeling III.- Artsen
Afdeling IV.- Oncologische zorg
Afdeling V.- Versoepeling van de verlengingsvoorwaarden van zorgtrajecten
Afdeling VI.- Medische beeldvorming
Afdeling VII.- Revalidatiecentra en gespecialiseerde centra
Afdeling VIII.- Bandagisten
Afdeling IX.- Verstrekkers van implantaten
Afdeling X.- Logopedisten
Afdeling XI.- Kinésitherapeuten
Afdeling XII.- Opticiens
Afdeling XIII.- Orthopédisten
Afdeling XIV.- Tandartsen
Afdeling XV.- Verpleegkundigen
Afdeling XVI.- Thuisverpleegkundige: de identiteit van de patiënt verifiëren bij derdebetaler
Afdeling XVII.- Vroedvrouwen
Afdeling XVIII.- Verstrekkingen voorzien in het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen - Ergotherapieverstrekkingen
Afdeling XIX.- Documenten
Afdeling XX.- Verlenging aanvraagtermijn van bepaalde vergoedingen of tegemoetkomingen voor zorgverlenersArt. 27.
Section XXI.- Audiciens