K.B. 15-9-2020: houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Résumé:

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 23-09-2020

Laatste wijziging: B.S. 13-7-2021 - Gewijzigde numac: 2021203364


  Koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Table des Matières du document

Artikel 1.   Art. 2.   Art. 3.   Art. 4.   Art. 5.   Art. 6.   Art. 7.