Verord. uitkeringen van 16-4-1997

Résumé: Numac tekst: 1997922701

De hierna vermelde bijlagen en artikelen kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt:
Bijlagen 1 tot 11
Artikel 23/1
Artikel 24/1

Note: Met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot het: B.S. 16-12-2022 - Wijzigende numac: 2022034084


Afdeling V.- Data van uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Art. 20.

§ 1. De primaire ongeschiktheidsuitkering wordt voor de eerste maal uitbetaald binnen dertig dagen na de ontvangst van de aangifte van arbeidsongeschiktheid en daarna uiterlijk binnen de eerste vijf dagen van de maand voor de maand die voorafgaat.

§ 2. De invaliditeitsuitkering wordt door de verzekeringsinstelling ten vroegste betaald op de derde laatste werkdag van de maand voor de lopende maand en uiterlijk binnen de eerste vijf dagen van de maand voor de maand die voorafgaat.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden alle dagen, behalve de zaterdagen, zondagen en feestdagen, als werkdagen beschouwd.


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01 01/05/2022
Bijlage 01 01/01/2022
Bijlage 01 01/01/2016
Bijlage 01 01/12/1997
* Bijlage 02 01/12/1997
* Bijlage 03 01/01/2021
Bijlage 03 01/07/2019
Bijlage 03 01/01/2019
Bijlage 03 30/12/2016
Bijlage 03 30/06/2016
Bijlage 03 27/04/2015
Bijlage 03 01/01/2015
Bijlage 03 15/11/2014
Bijlage 03 01/01/2012
Bijlage 03 01/01/2006
Bijlage 03 01/01/2004
* Bijlage 04 01/01/2006
Bijlage 04 01/01/2003
* Bijlage 05-1 01/01/2016
Bijlage 05-1 01/08/2015
Bijlage 05-1 12/04/2013
Bijlage 05-1 01/12/1997
* Bijlage 05-1bis 01/12/2022
Bijlage 05-1bis 01/01/2016
Bijlage 05-1bis 12/04/2013
Bijlage 05-1bis 26/12/2010
* Bijlage 05-2 01/01/2016
Bijlage 05-2 01/12/1997
* Bijlage 05-2bis 01/12/2022
Bijlage 05-2bis 01/01/2016
Bijlage 05-2bis 26/12/2010
* Bijlage 06 01/12/2022
Bijlage 06 12/04/2013
Bijlage 06 01/12/1997
* Bijlage 06bis 01/12/2022
Bijlage 06bis 26/12/2010
* Bijlage 07-1 01/12/2022
Bijlage 07-1 01/08/2015
Bijlage 07-1 12/04/2013
Bijlage 07-1 01/12/1997
* Bijlage 07-1bis 01/12/2022
Bijlage 07-1bis 01/01/2016
Bijlage 07-1bis 26/12/2010
* Bijlage 07-2 01/12/1997
* Bijlage 07-2bis 01/12/2022
Bijlage 07-2bis 01/01/2016
Bijlage 07-2bis 26/12/2010
* Bijlage 08 01/10/2022
Bijlage 08 01/01/2020
Bijlage 08 01/01/2019
Bijlage 08 01/01/2016
Bijlage 08 12/04/2013
Bijlage 08 01/01/2006
Bijlage 08 01/12/1997
* Bijlage 09 01/12/1997
* Bijlage 10 01/12/1997
* Bijlage 11 01/04/2006
Bijlage 11 01/07/2002
* art23-1 30/12/2016
* art24-1 01/07/2015