Verord. uitkeringen van 16-4-1997

Résumé: Numac tekst: 1997922701

De hierna vermelde bijlagen en artikelen kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt:
Bijlagen 1 tot 11
Artikel 23/1
Artikel 24/1

Note: Met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot het: B.S. 16-12-2022 - Wijzigende numac: 2022034084


Afdeling VII.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkeringen van borstvoedingspauze, bedoeld in artikel 116/5 van de gecoördineerde wet

Art. 52quater.

De werkgever bezorgt de betrokkene uiterlijk op de datum van uitbetaling van het loon een attest overeenkomstig het model in bijlage XI, dat het aantal halve uren borstvoedingspauze vermeldt toegekend aan de gerechtigde tijdens de verstreken periode, en het bedrag van het bruto-uurloon dat de betrokkene niet heeft ontvangen ingevolge de borstvoedingspauzes. De werkgever bevestigt met dit attest dat de betrokkene de bewijsstukken heeft overgemaakt die nodig zijn voor de toekenning van de voormelde pauzes.

De gerechtigde bezorgt dit attest, dat tevens als een aanvraag geldt voor uitbetaling, aan haar ziekenfonds.

De werkgever kan de gegevens van bijlage XI langs elektronische weg doorsturen, volgens de voorwaarden bepaald bij de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid.

Het ziekenfonds doet de nodige verificaties en gaat over tot uitbetaling binnen de dertig dagen na de ontvangst van het attest.


Fichiers annexes

AnnexeEn vigueur le
* Bijlage 01 01/05/2022
Bijlage 01 01/01/2022
Bijlage 01 01/01/2016
Bijlage 01 01/12/1997
* Bijlage 02 01/12/1997
* Bijlage 03 01/01/2021
Bijlage 03 01/07/2019
Bijlage 03 01/01/2019
Bijlage 03 30/12/2016
Bijlage 03 30/06/2016
Bijlage 03 27/04/2015
Bijlage 03 01/01/2015
Bijlage 03 15/11/2014
Bijlage 03 01/01/2012
Bijlage 03 01/01/2006
Bijlage 03 01/01/2004
* Bijlage 04 01/01/2006
Bijlage 04 01/01/2003
* Bijlage 05-1 01/01/2016
Bijlage 05-1 01/08/2015
Bijlage 05-1 12/04/2013
Bijlage 05-1 01/12/1997
* Bijlage 05-1bis 01/12/2022
Bijlage 05-1bis 01/01/2016
Bijlage 05-1bis 12/04/2013
Bijlage 05-1bis 26/12/2010
* Bijlage 05-2 01/01/2016
Bijlage 05-2 01/12/1997
* Bijlage 05-2bis 01/12/2022
Bijlage 05-2bis 01/01/2016
Bijlage 05-2bis 26/12/2010
* Bijlage 06 01/12/2022
Bijlage 06 12/04/2013
Bijlage 06 01/12/1997
* Bijlage 06bis 01/12/2022
Bijlage 06bis 26/12/2010
* Bijlage 07-1 01/12/2022
Bijlage 07-1 01/08/2015
Bijlage 07-1 12/04/2013
Bijlage 07-1 01/12/1997
* Bijlage 07-1bis 01/12/2022
Bijlage 07-1bis 01/01/2016
Bijlage 07-1bis 26/12/2010
* Bijlage 07-2 01/12/1997
* Bijlage 07-2bis 01/12/2022
Bijlage 07-2bis 01/01/2016
Bijlage 07-2bis 26/12/2010
* Bijlage 08 01/10/2022
Bijlage 08 01/01/2020
Bijlage 08 01/01/2019
Bijlage 08 01/01/2016
Bijlage 08 12/04/2013
Bijlage 08 01/01/2006
Bijlage 08 01/12/1997
* Bijlage 09 01/12/1997
* Bijlage 10 01/12/1997
* Bijlage 11 01/04/2006
Bijlage 11 01/07/2002
* art23-1 30/12/2016
* art24-1 01/07/2015