Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 150.
  Art. 151.
  01/01/2005 § 1. Voor de toepassing van de inartikelen 148, 148bis en 150, bedoelde bepalingen wordt een rechthebbende als fysisch afhankelijk beschouwd als hij "3" of "4" scoort voor een of meerdere van de hierna vermelde criteria:
  01/01/2005 a) Zich wassen:
  01/01/2005 (1) Kan zichzelf helemaal wassen zonder enige hulp;
  01/01/2005 (2) Heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te wassen boven of onder de gordel;
  01/01/2005 (3) Heeft gedeeltelijk hulp nodig om zich te wassen zowel boven als onder de gordel;
  01/01/2005 (4) Moet volledig worden geholpen om zich te wassen zowel boven als onder de gordel.
  01/01/2005 b) Zich kleden:
  01/01/2005 (1) Kan zich helemaal aan- en uitkleden zonder enige hulp;
  01/01/2005 (2) Heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te kleden boven of onder de gordel (zonder rekening te houden met de veters);
  01/01/2005 (3) Heeft gedeeltelijke hulp nodig om zich te kleden zowel boven als onder de gordel;
  01/01/2005 (4) Moet volledig worden geholpen om zich te kleden zowel boven als onder de gordel.
  01/01/2005 c) Transfer en verplaatsingen:
  01/01/2005 (1) Is zelfstandig voor de transfer en kan zich volledig zelfstandig verplaatsen zonder mechanisch(e) hulpmiddel(en) of hulp van derden;
  01/01/2005 (2) Is zelfstandig voor de transfer en voor zijn verplaatsingen, mits het gebruik van mechanisch(e) hulpmiddel(en) (kruk(ken), rolstoel ...);
  01/01/2005 (3) Heeft volstrekte hulp van derden nodig voor minstens één van de transfers en/of zijn verplaatsingen;
  01/01/2005 (4) Is bedlegerig of zit in een rolstoel en is volledig afhankelijk van anderen om zich te verplaatsen.
  01/01/2007 d) Toiletbezoek :
  01/01/2007 (1) kan alleen naar het toilet gaan, zich kleden en zich reinigen;
  01/01/2007 (2) heeft hulp nodig voor één van de drie items : zich verplaatsen of zich kleden of zich reinigen;
  01/01/2007 (3) heeft hulp nodig voor twee van de drie items : zich verplaatsen en/of zich kleden en/of zich reinigen;
  01/01/2007 (4) heeft hulp nodig voor de drie items : zich verplaatsen en zich kleden en zich reinigen.
  01/01/2005 e) Continentie:
  01/01/2005 (1) Is continent voor urine en faeces;
  01/01/2005 (2) Is accidenteel incontinent voor urine of faeces (inclusief blaassonde of kunstaars);
  01/01/2005 (3) Is incontinent voor urine (inclusief mictietraining) of voor faeces;
  01/01/2005 (4) Is incontinent voor urine of faeces.
  01/01/2005 f) Eten:
  01/01/2005 (1) Kan alleen eten en drinken;
  01/01/2005 (2) Heeft vooraf hulp nodig om te eten of te drinken;
  01/01/2005 (3) Heeft gedeeltelijk hulp nodig tijdens het eten of drinken;
  01/01/2005 (4) De patiënt is volledig afhankelijk om te eten of te drinken.
  01/01/2007 § 2. Voor de toepassing van de in artikelen 148, 148bis en 150 bedoelde bepalingen wordt een rechthebbende als psychisch afhankelijk beschouwd als hij « 3 » of « 4 » scoort voor het desbetreffende criterium, zoals hierna vermeld:
  10/08/1996 a) Oriëntatie in de tijd:
  10/08/1996 (1) geen probleem;
  10/08/1996 (2) nu en dan, zelden probleem;
  10/08/1996 (3) bijna elke dag probleem;
  01/01/2007 (4) volledig gedesoriënteerd of onmogelijk te evalueren.
  10/08/1996 b) Oriëntatie van plaats:
  10/08/1996 (1) geen probleem;
  10/08/1996 (2) nu en dan, zelden probleem;
  10/08/1996 (3) bijna elke dag probleem;
  01/01/2007 (4) volledig gedesoriënteerd of onmogelijk te evalueren.

Art. 152.

Affichage pour impression