Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 177.
F. Gemene bepalingen ter zake van de artsen van de Dienst voor uitkeringen, leden van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, van de afdelingen van de Hoge commissie en van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit
E. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S.S 2-6 - art. 16
  Art. 178.
  31/12/2015 Het secretariaat van de Hoge commissie, [en van de afdelingen van de Hoge commissie], wordt waargenomen door personeelsleden die worden aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen.

Art. 179.

Affichage pour impression