Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 166quinquies.
  Art. 166sexies.
  01/01/2018 [Opgeheven bij: K.B. 29-6-18 - B.S. 9-7 - art. 3]

Afdeling II.- Geneeskundige raad voor invaliditeit
A. Samenstelling van de Geneeskundige raad voor invaliditeit
Art. 167.

Affichage pour impression