Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 122octies/8.
Onderafdeling 2. Accrediteringsorganen voor tandheelkundigen
  Art. 122octiessemel.
  01/01/2008 [Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging worden ingesteld :
  01/01/2008 - een Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde;
  01/01/2008 - een Evaluatiecommissie tandheelkunde;
  01/01/2008 - een Commissie van beroep tandheelkunde.]

1. De Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde
Art. 122octies bis.

Affichage pour impression