Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Tableau synoptique des Modifications
Art. 59.
  Art. 60.
  20/08/2018 De adviserend arts betekent aan de gerechtigde zijn beslissing in verband met het begin, het voortduren en het wederoptreden van de staat van arbeidsongeschiktheid.
  01/05/2003 Hij laat hiervan een afschrift geworden aan de administratie van zijn verzekeringsinstelling.
  20/08/2018 Indien de in dit artikel bedoelde beslissing door de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of door de arts van de Dienst voor uitkeringen, lid van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, wordt genomen, dan geven die laatsten er kennis van aan de gerechtigde en aan de adviserend arts.

Art. 61.

Affichage pour impression