Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Tableau synoptique des Modifications
Art. 4.
  Art. 5.
  01/09/2012 De schade is ernstig genoeg indien aan één van de volgende voorwaarden is voldoen:
  01/09/2012 de patiënt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25 p.c. of meer;
  01/09/2012 de patiënt is getroffen door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden;
  01/09/2012 de schade verstoort bijzonder zwaar, ook economische, de levensomstandigheden van de patiënt;
  01/09/2012 de patiënt is overleden.

HOOFDSTUK 3. - De opdrachten van het Fonds voor de Medische Ongevallen
Art. 6.

Affichage pour impression