Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 131.
Persoonlijke bijdrage van de gerechtigden, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 12°, 14°, 15°, 21°, 22° en 24° van de gecoördineerde wet"
  Art. 132.
  01/01/2008 [Opgeheven bij: K.B. 1-7-08 - B.S. 23-7 - art. 12]

Art. 133.

Affichage pour impression