Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 268.
  Art. 269.
  01/01/2014 [De bewijslast van de verzending van die bescheiden of gegevens, die overeenkomstig deze afdeling door de verzekeringsinstelling moeten worden verzonden, wordt gedragen door de verzekeringsinstelling die met die verzending gelast is.]

Art. 270.

Affichage pour impression