Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Tableau synoptique des Modifications
Art. 86.
Cbis. Erkeningsvoorwaarden met betrekking tot werkplaatsen waarin verschillende disciplines worden beoefend door orthopedisten en bandagisten.
  Art. 86bis
  01/11/2004 Wanneer in een onderneming verschillende disciplines worden beoefend, is het voldoende dat die onderneming beschikt over één werkplaats. De werkplaats waar de volgende verstrekkingen worden uitgevoerd moet beantwoorden aan de volgende normen :
  01/11/2004 voor de verstrekkingen van de artikelen 27, § 1, en 28, § 8, 1°, van de vorenbedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : normen bedoeld in de artikelen 84bis en 85bis ;
  01/11/2004 voor de verstrekkingen van de artikelen 27, § 1, en 29, § 1, van de vorenbedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : normen bedoeld in de artikelen 80bis en 84bis;
  01/11/2004 voor de verstrekkingen van de artikelen 28, § 8, 1°, en 29, § 1, van de vorenbedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : normen bedoeld in de artikelen 80bis en 85bis ;
  01/11/2004 voor de verstrekkingen van de artikelen 27, § 1, 28, § 8, 1°, en 29, § 1, van de vorenbedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : normen bedoeld in de artikelen 80bis, 84bis en 85bis.

D. Erkenningsraad voor verstrekkers van implantaten
Art. 87.

Affichage pour impression