Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 25.
HOOFDSTUK XI. - FARMACEUTISCHE VERSTREKKINGEN
  Art. 26.
  01/09/2003 § 1. Op gemotiveerd verslag van de behandelende arts verbonden aan een ziekenhuisdienst die speciaal is uitgerust om personen met ernstige brandwonden, die er opgenomen zijn, te verzorgen, kan de adviserend geneesheer de forfaitaire vergoeding van desinfecterende baden machtigen, met dien verstande dat deze machtiging een bepaalde periode kan dekken die zal afhangen van de toestand van de rechthebbende, van de aard en van de lokalisering van de brandwonden.
  01/09/2003 Deze forfaitaire vergoeding bedraagt 25,95 EUR per dag, behalve indien het om een rechthebbende gaat met geïsoleerde brandwonden op de distale helft van één der vier ledematen: in dit geval bedraagt het forfait 10,41 EUR per dag.
  01/09/2003 De aldus vastgestelde bedragen dekken de kosten der aangewende desinfectantia en antiseptica.
  01/09/2007 § 2. opgeheven door: K.B. 20-7-07 - B.S. 14-8 - Art. 6

HOOFDSTUK XII. - GEINTEGREERDE DIENSTEN VOOR THUISVERZORGING
Art. 27.

Affichage pour impression