Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 26.
HOOFDSTUK XII. - GEINTEGREERDE DIENSTEN VOOR THUISVERZORGING
  Art. 27.
  01/01/2006 § 1. De evaluatie-instrumenten zoals vermeld in artikel 2, 1°, d) en artikel 3, 1°, d) van het koninklijk besluit van 16 november 2005 tot vaststelling van de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13° van de wet, moeten ten minste de items van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) evalueren die vermeld zijn in bijlage 63.
  01/01/2006 § 2. De lijst van de evaluatie-instrumenten zoals vermeld in artikel 2, 1°, d) en artikel 3, 1°, d) van bovenvermeld koninklijk besluit is de volgende :
  01/09/2003 - RAI (Resident Assessment Instrument)
  01/09/2003 - Bio-protocol (Breed Indicatie Overleg)
  01/09/2003 - Aggir- Pathos - Socios
  01/09/2003 - Gemeenschappelijk Intake Formulier Thuiszorg (GIFT)
  01/09/2003 - Katz-schaal.
  01/09/2003 De evaluatie van de rechthebbende wordt aangevuld met opmerkingen over de items die niet of onvoldoende gedekt worden door het gebruikte instrument.

Art. 28.

Affichage pour impression