Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11┬░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 31/1.
HOOFDSTUK XV. - OPHEFFINGSBEPALING
  P - 30/06/2015 Art. 31.
  Art. 32.
  01/09/2003 Het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK XV/1. - MODALITEITEN VAN ELEKTRONISCHE LEZING VAN EEN IDENTIEITSDOCUMENT
hoofdstuk XV/1: De volledige tekst van hoofdstuk XV/1 vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug in document XV-1-art 32-1 tot 32-12.
HOOFDSTUK XV/2. - MODALITEITEN VAN PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE ANALYSES VAN DE KLINISCHE BIOLOGIE
Hoofdstuk XV/2: De volledige tekst van hoofdstuk XV/2 vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug in document XV-2-art 32-13
HOOFDSTUK XVI. - OVERGANGSBEPALINGEN
Art. 33.

Affichage pour impression