Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11┬░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 32.
HOOFDSTUK XVI. - OVERGANGSBEPALINGEN
Hoofdstuk XV/2: De volledige tekst van hoofdstuk XV/2 vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug in document XV-2-art 32-13
HOOFDSTUK XV/2. - MODALITEITEN VAN PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE ANALYSES VAN DE KLINISCHE BIOLOGIE
hoofdstuk XV/1: De volledige tekst van hoofdstuk XV/1 vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug in document XV-1-art 32-1 tot 32-12.
HOOFDSTUK XV/1. - MODALITEITEN VAN ELEKTRONISCHE LEZING VAN EEN IDENTIEITSDOCUMENT
  P - 30/06/2015 Art. 32.
  Art. 33.
  01/07/2015 De getuigschriften voor verstrekte hulp en van aflevering in bijlage van deze verordening die van toepassing waren op 30 juni 2015, mogen, bij wijze van overgangsregeling, door de zorgverleners worden gebruikt tot en met 30 juni 2016 .
  01/10/2015 In afwijking van het eerste lid, mogen de getuigschriften voor verstrekte hulp in bijlage 1, 8, 10 en 26 van deze verordening die worden gebruikt in de vorm van kettingformulieren en het verzamelgetuigschrift voor verstrekte hulp bedoeld in bijlage 28 van deze verordening, bij wijze van overgangsregeling, door de zorgverleners worden gebruikt tot en met 31 december 2016.

Art. 34.

Affichage pour impression