Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11┬░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 34.
HOOFDSTUK XVII. - INWERKINGTREDING
  P - 30/06/2015 Art. 34.
  Art. 35.
  01/09/2003 Deze verordening treedt in werking op 1 september 2003 met uitzondering van de bepalingen, opgenomen in het artikel 30 die in werking treden op 1 oktober 2003.

Affichage pour impression