Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 6.
  Art. 6bis.
  20/03/2023 § 1. Indien de documenten, waarvan de modellen in de bijlagen van de verordening zijn opgenomen, voorzien in de mogelijkheid om een kleefbriefje van de verzekeringsinstelling aan te brengen ter identificatie van de rechthebbende, dan moet dit kleefbriefje aan volgende voorschriften beantwoorden :
  20/03/2023 - het mag een maximaal formaat hebben van 2,54 cm x 7,9 cm;
  20/03/2023 - het bevat uitsluitend volgende gegevens :
  20/03/2023 - Een barcode van het type 128, die het INSZ-nummer herneemt in 11 posities zonder blanco spaties (JJMMDDXXXXX)
  20/03/2023 - Het INSZ-nummer van de rechthebbende
  20/03/2023 - De naam en voornaam van de rechthebbende
  20/03/2023 Deze gegevens zijn verplicht.
  20/03/2023 - De naam en het nummer van de verzekeringsinstelling
  20/03/2023 - Het interne nummer van de rechthebbende
  20/03/2023 - Het adres van de rechthebbende
  20/03/2023 - De code CG1/CG2
  20/03/2023 Deze gegevens zijn facultatief.
  01/07/2008 § 2. Indien de rechthebbende nog niet beschikt over een INSZ-nummer, wordt de barcode niet afgedrukt en wordt de geslachtscode (1 = man, 2 = vrouw) van de rechthebbende hernomen.

HOOFDSTUK IV. - OPNEMING IN EEN ZIEKENHUIS
Art. 7.

Affichage pour impression