Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 30nonies.
HOOFDSTUK XIIIdecies.- VAN HET ZORGPROTOCOL VOOR PATIENTEN MET DIABETES TYPE 2
  Art. 30decies.
  01/02/2016 Het zorgprotocol dat is vermeld in de omschrijving van de verstrekking 102852 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt opgemaakt conform het model vervat [/u]20030728VR_anx85[:T]in bijlage 85[:u].
  01/02/2016 Dat protocol definieert:
  01/02/2016 - de rechthebbenden van de verstrekking 102852
  01/02/2016 - de referenties inzake de follow-up van patiënten met diabetes type 2
  01/02/2016 - de gegevens die in het GMD van de rechthebbende van de verstrekking 102852 moeten worden ingeschreven.

HOOFDSTUK XIV. - BEWIJSSTUKKEN
Afdeling 1. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle bewijsstukken
Art. 31.

Affichage pour impression