Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Tableau synoptique des Modifications
Art. 31.
Afdeling 5. Betreffende het door neuropsychologen af te leveren bewijsstuk
Afdeling 4. - Wat het bewijsstuk betreft dat door de artsen moet worden meegedeeld
Afdeling 3. - Wat het bewijsstuk betreft dat door vroedvrouwen moet worden uitgereikt
Afdeling 2. - Wat het bewijsstuk betreft dat door verpleegkundigen moet worden uitgereikt
  Art. 31/4.
  01/12/2022 Het formulier bedoeld in artikel 6, § 1, 11°, lid 2, wordt afgeleverd uiterlijk twee maanden na het einde van de maand waarin de verstrekkingen werden geleverd.

Art. 31/3.

Affichage pour impression