Tableau synoptique des Modifications


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 138.


Publié le : 27/08/1994

[Wet 14/07/1994 - B.S. 27/08/1994 Invoeging] Art. 138.
d'application à partir du 06/09/1994


Publié le : 27/08/1994

[Wet 14/07/1994 - B.S. 27/08/1994 Invoeging] De verzekeringsinstelling stelt, op eigen initiatief of op vraag van de controlediensten van het Instituut, aan de hand van elektronisch opgeslagen en verwerkte gegevens, lijsten op van verstrekkingen met betrekking tot de geneeskundige verzorging, waarvoor de derdebetalersregeling werd toegepast.
d'application à partir du 06/09/1994


Publié le : 23/12/1995

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Vervanging] De verzekeringsinstelling stelt, op eigen initiatief of op verzoek van de controlediensten van het Instituut, aan de hand van elektronisch opgeslagen en verwerkte gegevens, lijsten van verstrekkingen op met betrekking tot de verzekering voor geneeskundige verzorging.
d'application à partir du 02/01/1996


Publié le : 22/02/2002

[Wet 14/01/2002 - B.S. 22/02/2002 ed.1 Vervanging] De verzekeringsinstelling stelt op eigen initiatief of op verzoek van de controlediensten van het Instituut, aan de hand van elektronisch opgeslagen en verwerkte gegevens, lijsten op die de nodige gegevens bevatten voor de volledige identificering van de verstrekkingen enerzijds aangerekend, anderzijds terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging.
d'application à partir du 22/02/2002


Publié le : 31/12/2002

[Wet 24/12/2002 - B.S. 31/12/2002 ed.1 Wijziging] De verzekeringsinstelling of de tarificatiedienst stelt op eigen initiatief of op verzoek van de controlediensten van het Instituut, aan de hand van elektronisch opgeslagen en verwerkte gegevens, lijsten op die de nodige gegevens bevatten voor de volledige identificering van de verstrekkingen enerzijds aangerekend, anderzijds terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging.
d'application à partir du 15/02/2003
Note:


Publié le : 30/12/2005

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 ed.2 p.57378 art.109 Vervanging] Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 165, stelt de verzekeringsinstelling of de tarificatiedienst op eigen intiatief of op verzoek van de controlediensten van het Instituut, aan de hand van elektronisch opgeslagen en verwerkte gegevens, lijsten op onder de vorm van geïntegreerde bestanden die de nodige gegevens bevatten voor de volledige identificering van de verstrekkingen, van de zorgverstrekkers die deze hebben voorgeschreven, uitgevoerd of afgeleverd en van de begunstigden. Deze gegevens kunnen zowel verstrekkingen die in rekening werden gebracht betreffen, als deze die door de verzekering voor geneeskundige verzorging werden terugbetaald. Het volgnummer van het geneesmiddelenvoorschrift moet eveneens vermeld worden in deze gegevensbestanden.
d'application à partir du 09/01/2006