Tableau synoptique des Modifications


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25octies/1.


Publié le : 25/02/2014

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 Invoeging] Art. 25octies/1.
d'application à partir du 07/03/2014


Publié le : 25/02/2014

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 Invoeging] § 1. Bij het Instituut wordt een Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel opgericht, hierna de Commissie genoemd .
d'application à partir du 07/03/2014


Publié le : 28/08/2017

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 Wijziging] antwoordt op vragen om advies die haar in het kader van individuele aanvragen om tegemoetkoming worden voorgelegd door het College van [artsen-directeurs].
d'application à partir du 07/09/2017
Note:


Publié le : 28/08/2017

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 Wijziging] de voorzitter van het College van [artsen] voor weesgeneesmiddelen;
d'application à partir du 07/09/2017
Note:


Publié le : 28/08/2017

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 Wijziging] § 3. De in § 1, tweede lid, 2°, bedoelde voorstellen van de Commissie worden uitgebracht op eigen initiatief of op vraag van de voor Volksgezondheid bevoegde minister, van de voor Sociale Zaken bevoegde minister, van het College van [artsen-directeurs] of van een firma.
d'application à partir du 07/09/2017
Note: