Tableau synoptique des Modifications


Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 30decies


Publié le : 11/12/2015

[Verordening 04/05/2015 - B.S. 11/12/2015 ed.1 p.73408 art.1 Invoeging] Art. 30decies.
d'application à partir du 01/02/2016


Publié le : 11/12/2015

[Verordening 04/05/2015 - B.S. 11/12/2015 ed.1 p.73408 art.1 Invoeging] Het zorgprotocol dat is vermeld in de omschrijving van de verstrekking 102852 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt opgemaakt conform het model vervat [/u]20030728VR_anx85[:T]in bijlage 85[:u].
d'application à partir du 01/02/2016