Administratie - Controle - Betwiste zaken (23)
  Administratiekosten (23)

Document: 23

K.B. 12-7-2019: bedrag administratiekosten van RIZIV bestemd voor financiering Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg in 2019
K.B. 11-6-2019: vaststelling verdelingswijze administratiekosten onder landsbonden
K.B. 28-11-2018: bedrag ten laste van administratiekosten RIZIV bestemd voor financiering van Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg in 2018
K.B. 21-11-2018: vaststelling verdelingswijze administratiekosten onder landsbonden (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 17-6-2019)
Koninklijk besluit van 8 oktober 2016 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2016
K.B. 10-4-2014: betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten
K.B. 2-6-2010 betreffende bedrag administratiekosten bestemd voor de financiering kenniscentrum gezondheidszorg in 2009
K.B. 2-6-2010 betreffende bedrag administratiekosten bestemd voor de financiering kenniscentrum gezondheidszorg in 2010
K.B. 28-9-2008 betreffende bedrag administratiekosten bestemd voor de financiering kenniscentrum gezondheidszorg in 2007
K.B. 26-4-2007: bedrag administratiekosten bestemd voor financiering Federaaal kenniscentrum gezondheidszorg in 2006
K.B. 21-12-2005: bedrag ten laste van administratiekosten bestemd voor financiering van Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg in 2005
K.B. 5-12-2004 betreffende bedrag administratiekosten bestemd voor financiering Kenniscentrum gezondheidszorg in 2004
K.B. van 5-6-2004: bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2004 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.
K.B. 20-9-2003: bedrag administratiekosten van RIZIV bestemd voor financiering van Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg in 2003
K.B. 28-8-2002: responsabilisering verzekeringsinstellingen met betrekking tot bedrag administratiekosten (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 13-6-2014)
K.B. 26-6-2002: administratiekosten voor 2002 aan verzekeringsinstellingen toegekend
K.B. 4-2-2002: verdelingswijze administratiekosten onder landsbonden (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 4-12-2018)
K.B. 7-10-1993: percentage waarmee administratiekosten worden vermeerderd in geval van terugvordering van betaalde sommen
K.B. 29-4-1993: bedrag van administratiekosten dat voor 1993 wordt toegekend
K.B. nr. 432 - 5-8-1986: vaststelling voor 1986 en 1987 rijkstoelagen voor 1986 van administratiekosten verzekeringsinstellingen
K.B. 12-4-1984: beheer financiële middelen en vermeerdering van administratiekosten van verzekeringsinstellingen met percentage van de met toepassing van art. 136, § 2, van de wet
K.B. 13-2-1980: percentage bedrag inkomsten voor administratiekosten
K.B. 4-1-1980: wijziging, voor 1979, van percentage van bedrag der inkomsten, bestemd voor administratiekosten van verzekeringsinstellingen