Geneeskundige verzorging (1)
  Uitvoeringsbesluiten GV (1)
  Sociale Zaken (1)
  Algemeen regeling 2018 (1)
  Huishoudelijk reglement (67)

Document: 67

Huishoudelijk reglement van 25-1-2022 van commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen
Huishoudelijk reglement van 25-01-2022 van de commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen
M.B. 25-01-2022: goedkeuring huishoudelijk reglement van commisie voor terugbetaling farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij Dienst geneeskundige verzorging
M.B. 25-1-2022: tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV
Huishoudelijk Reglement 7-12-2021: Overeenkomstencommissie tussen apothekers en verzekeringsinstellingen
K.B. 7-12-2021: goedkeuring huishoudelijk reglement van overeenkomstencommissie tussen apothekers en verzekeringsinstellingen
K.B. 15-12-2019: goedkeuring huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie vroedvrouwen - verzekeringsinstellingen
Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie audiciens - ziekenfondsen
K.B. 23-2-2018: goedkeuring huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie audiciens - ziekenfondsen
Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie opticiens - ziekenfondsen
K.B. 23-2-2018: goedkeuring huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie opticiens - ziekenfondsen
Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie orthopedisten - ziekenfondsen
K.B. 23-2-2018: goedkeuring huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie Orthopedisten - ziekenfondsen
Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen
K.B. 23-2-2018: goedkeuring huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen
Huishoudelijk reglement 15-2-2018: Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
Huishoudelijk reglement 19-12-2017: Commissie Tegemoetkoming Implantaten Invasieve Medische Hulpmiddelen
M.B. 19-12-2017: goedkeuring Huishoudelijk reglement Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen
K.B. 3-12-2017: goedkeuring Huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie Verstrekkers Implantaten - Verzekeringsinstellingen
Huishoudelijk reglement 3-12-2017: Overeenkomstencommissie Verstrekkers Implantaten - Verzekeringsinstellingen
K.B. 29-11-2017: goedkeuring Huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie Logopedisten - Verzekeringsinstellingen
Huishoudelijk reglement 29-11-2017: Overeenkomstencommissie Logopedisten - Verzekeringsinstellingen
K.B. 12-11-2017: goedkeuring Huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen-Verzekeringsinstellingen
Huishoudelijk reglement 12-11-2017: Overeenkomstencommissie Kinesitherapeuten-Verzekeringsinstellingen
K.B. 12-11-2017: goedkeuring Huishoudelijk reglement Overeenkomstencommissie Kinesitherapeuten-Verzekeringsinstellingen
Huishoudelijk reglement 12-11-2017: Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen-Verzekeringsinstellingen
Bijlage K.B. 3-4-2015 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische farmaceutische raad ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
M.B. 26-6-2014: goedkeuring Huishoudelijk reglement Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen
Huishoudelijk reglement 16-5-2014: Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (OPGEHEVEN DOOR: M.B. 28-3-2018)
M.B. 16-5-2014: goedkeuring Huishoudelijk reglement Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 28-3-2018)
Huishoudelijk reglement 19-4-2014: Beheerscomité Fonds Medische Ongevallen
K.B. 19-4-2014: goedkeuring Huishoudelijk reglement Beheerscomité Fonds Medische Ongevallen
K.B. 4-4-2014: goedkeuring wijziging Huishoudelijk reglement Technische Geneeskundige Raad
Huishoudelijk reglement 12-9-2011: Verzekeringscomité geneeskundige verzorging
K.B. 12-9-2011: goedkeuring Huishoudelijk reglement Verzekeringscomité Geneeskundige Verzorging
Huishoudelijk reglement 12-5-2011: Technische Tandheelkundige Raad
K.B. 12-5-2011: goedkeuring Huishoudelijk reglement Technische Tandheelkundige Raad
Huishoudelijk reglement Nationale Raad voor Kinesitherapie versie 2009
M.B. 7-10-2010: goedkeuring Huishoudelijk reglement Nationale Raad voor Kinesitherapie
K.B. 15-1-2010: goedkeuring Huishoudelijk reglement Technische Geneeskundige Raad
Huishoudelijk reglement 15-1-2010: Technische Geneeskundige Raad
K.B. 12-8-2008: wijziging bijlage bij K.B. 18-1-1999: goedkeuring Huishoudelijk reglement Technische Raad voor Implantaten
Huishoudelijk reglement 12-2-2008: Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen
K.B. 12-2-2008: goedkeuring Huishoudelijk reglement Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen
Huishoudelijk reglement 6-2-2007: Technische-Raad voor Rolstoelen
K.B. 6-2-2007: goedkeuring Huishoudelijk reglement Technische-Raad voor Rolstoelen
Huishoudelijk reglement 2-5-2006: Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 16-6-2014)
M.B. 2-5-2006: goedkeuring Huishoudelijk reglement Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 16-6-2014)
Huishoudelijk regelement 22-6-2004: Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen
K.B. 22-6-2004: goedkeuring Huishoudelijk reglement Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen
Huishoudelijk reglement 8-4-2003: Technische Raad Diagnostische Middelen en Verzorgingsmiddelen
K.B. 8-4-2003: goedkeuring Huishoudelijk reglement Technische Raad Diagnostische Middelen en Verzorgingsmiddelen
Huishoudelijk regelement 8-12-1999: Algemeen Beheerscomité
K.B. 8-12-1999: goedkeuring Huishoudelijk reglement Algemeen Beheerscomité
K.B. 18-1-1999: goedkeuring Huishoudelijk reglement Technische Raad voor Implantaten
Huishoudelijk regelement 18-1-1999: Technische Raad voor Implantaten
Huishoudelijk regelement van 2-2-1998: Beheerscomité uitkeringsverzekering zelfstandigen, ingesteld bij Dienst Uitkeringen
K.B. 2-2-1998: goedkeuring Huishoudelijk reglement Beheerscomité uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij Dienst Uitkeringen
Huishoudelijk reglement 25-11-1997: Beheerscomité Dienst Uitkeringen
K.B. 25-11-1997: goedkeuring Huishoudelijk reglement Beheerscomité Dienst Uitkeringen
Huishoudelijk reglement 10-11-1997 Algemeen Beheerscomité (OPGEHEVEN DOOR: K.B. 8-12-1999 - B.S. 25-1-2000)
K.B. 10-11-1997: goedkeuring Huishoudelijk reglement Algemeen Beheerscomité (OPGEHEVEN DOOR: K.B. 8-12-1999 - B.S. 25-1-2000)
Huishoudelijk reglement 10-11-1997: Comité Dienst Administratieve Controle
K.B. 10-11-1997: goedkeuring Huishoudelijk reglement Comité Dienst Administratieve Controle
Huishoudelijk reglement 3-11-1993 Verzekeringscomité Geneeskundige Verzorging (OPGEHEVEN DOOR: K.B. 26-1-14 - B.S. 10-2 - ed. 2)
K.B. 3-11-1993: goedkeuring Huishoudelijk reglement Algemene Raad Verzekeringscomité Geneeskundige Verzorging (Opgeheven door: K.B. 26-1-14 - B.S. 10-2 - ed. 2)
Huishoudelijk reglement 3-11-1993: Algemene Raad Geneeskundige Verzorging (OPGEHEVEN DOOR: K.B. 26-1-14 - B.S. 10-2 - ed. 2)