Zeelieden - Mijnwerkers - Controle Instellingen Openbaar Nut - Bestuur der Talen (20)
  Gebruik van de talen in bestuurzaken (20)

Document: 20

K.B. 3-4-2013: vaststelling van taalkaders van centraal bestuur van RIZIV
K.B. 14-2-2008 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18-7-1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
K.B. 13-3-2007: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut
K.B. 5-7-2006: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van openbare instellingen van sociale zekerheid
K.B. 17-5-2006: vaststelling van graden van personeelsleden van wetenschappelijke instelling van Staat "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid"
K.B. 19-9-2005: vaststelling van klassen en graden van ambtenaren van bepaalde centrale diensten
K.B. 19-9-2005: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van federale overheidsdiensten
K.B. 16-12-2004: vaststelling van betrekkingen graden van agenten bij Federaal Agentschap voor Veiligheid van Voedeslketen
K.B. 7-5-2004: vaststelling van graden van administratief personeel van Raad van State
K.B. 8-4-2003: vaststelling van graden van ambtenaren van Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
K.B. 3-4-2003: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg
K.B. 1-3-2000: vaststelling van graden van ambtenaren van carrière van Attachés voor Internationale samenwerking
K.B. 30-11-1966: voorwaarden voor uitreiken van bewijzen omtrent taalkennis voorgeschreven bij art. 53 van wetten op gebruik van talen in bestuurszaken samengevat op 18-7-1966
K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan dienst gevestigd in Franse, Nederlandse of Duitse taalgebied
K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan plaatselijke of gewestelijk dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad
K.B. 30-11-1966: vrijwaring van rechten verkregen door eentalige beamten op 1-9-1963 in dienst in centrale besturen en in België zetelende uitvoeringsdiensten
K.B. 30-11-1966: aanwijzing van tweetalige adjuncten in centrale diensten
K.B. 30-11-1966: inschrijving van ambtenaren van hoofdbesturen en van in België zetelende uitvoeringsdiensten op een van de taalrollen
Wetten op gebruik talen in bestuurszaken samengevat op 18-7-1966
K.B. 18-7-1966: coördinatie van wetten op gebruik talen in bestuurszaken