Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.


[Wet 24/12/2002 - B.S. 31/12/2002 ed.1 Invoeging] Elke overdracht van persoonsgegevens vanuit het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, vereist een principiële machtiging van het Toezichtscomité bedoeld in artikel 37 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
d'application à partir du 31/12/2002

[Wet 01/03/2007 - B.S. 14/03/2007 p.13608 Wijziging] Elke overdracht van persoonsgegevens vanuit het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, vereist een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
d'application à partir du 24/03/2007
Note: