Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 133.


[Koninklijk besluit 29/12/1997 - B.S. 31/12/1997 ed.2 Vervanging] De in artikel 32, eerste lid, 14° van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigde is een trimestriële bijdrage verschuldigd van 1.680 frank.
d'application à partir du 01/01/1998

[Koninklijk besluit 11/12/2001 - B.S. 22/12/2001 ed.2 Wijziging] De in artikel 32, eerste lid, 14° van de gecoördineerde wet bedoelde gerechtigde is een trimestriële bijdrage verschuldigd van 43,11 EUR.
d'application à partir du 01/01/2002
Note: