Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 133.


[Koninklijk besluit 29/12/1997 - B.S. 31/12/1997 ed.2 Vervanging] Het bedrag van deze bijdrage is gekoppeld aan het indexcijfer 123,38 van de consumptieprijzen bereikt op 31 oktober 1996. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de hoegrootheid van het op 31 oktober van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de consumptieprijzen. De eerste indexering zal plaatsvinden op 1 januari 1998.
d'application à partir du 01/01/1998

[Koninklijk besluit 11/12/2001 - B.S. 22/12/2001 ed.2 Wijziging] Het bedrag van deze bijdrage is gekoppeld aan het indexcijfer 104,06 (basis= 100) van de consumptieprijzen bereikt op 31 oktober 1999. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de hoegrootheid van het op 31 oktober van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de consumptieprijzen.
d'application à partir du 01/01/2002
Note: