Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 30


[ B.S. 16/10/2003 ed.2 Vervanging] 1. Met de Programmawet van 24 december 2002 worden, met ingang van 1 januari 2003, de door de rechthebbende die de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt, gedragen kosten voor enterale voeding thuis via sonde of stomie, als persoonlijk aandeel beschouwd in het kader van de maximumfactuur.
d'application à partir du 01/09/2003

[Verordening 01/12/2003 - B.S. 20/02/2004 ed.2 Wijziging] 1. Met de Programmawet van 24 december 2002 worden, met ingang van 1 januari 2003, de door de rechthebbende die voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden bedoeld in artikel 37sexies, eerste lid van de wet, gedragen kosten voor enterale voeding thuis via sonde of stomie, als persoonlijk aandeel beschouwd in het kader van de maximumfactuur.
d'application à partir du 01/01/2004
Note: