Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 30


[ B.S. 16/10/2003 ed.2 Vervanging] 2. De wet voorziet als aanvraagprocedure een eenvoudige medische notificatie.
d'application à partir du 01/09/2003