Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25octies/1.


[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 Invoeging] twee personeelsleden van het Instituut;
d'application à partir du 07/03/2014