Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25octies/1.


[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 Invoeging] de voorzitter van het College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen;
d'application à partir du 07/03/2014

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 Wijziging] de voorzitter van het College van [artsen] voor weesgeneesmiddelen;
d'application à partir du 07/09/2017
Note: